Kişisel Verilerin Saklanması Hakkında Workshop

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7/3 Maddesi ile 22/1-e. Maddesine dayanılarak 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete ile Kişisel Verilen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Kanun’un 7. Maddesi ile birlikte gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına, işlemiş oldukları kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü getirilmiş olup bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esasların Yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Konuyla ilgili tüm detayların paylaşılacağı ve katılımcıların sorularıyla şekillenecek olan Kişişel Verilerin Saklanması Hakkında Workshop 16 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Konuşmacılar:

Bora Gemicioğlu - Gemicioğlu Hukuk Bürosu

Av. Yılmaz Serdar Asım - Gittigidiyor

Yrd. Doç. Dr. Cansu Topal - Okan Üniversitesi

Tuğrul Sevim - BTS Hukuk Bürosu

  • E bültene Üye Olun
    Gelişmeleri Takip Edin