ETİD üyelik aidatı aylık olarak toplanmaktadır. Üye aidatı miktarı her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek üyelere veya üye adaylarına duyurulur. Aidatlar her ayın 1 ile 5’i arasında ETİD banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyen üyeler, dernek üyeliğinden çıkarılmaktadır. 2018 dönemi için yönetim kurulunca belirlenen üyelik aidatı aylık 300 TL’dir.

  • E bültene Üye Olun
    Gelişmeleri Takip Edin