#

ETİD HakkındaElektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin Kuruluşu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasında, mevzuattaki eksikliklerin veya ihtiyaçların tespitinde ve çözümlenmesinde sektöre katkı sağlama ve yol gösterici çalışmalarda bulunma misyonu ile 2007 yılında kuruldu. Kurucuları arasında Hepsiburada.com, Teknosa.com, Ereyon.com.tr, Genpa.com.tr gibi e-ticaret sektörünün öncü ve güçlü markaları yer almaktadır. ETİD, sürdürdüğü çalışmaları, araştırmaları ve üyelerinin sektörel tecrübeleri ile e-ticaret sektörünün büyümesini sağlamak için firmaların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

2007’de ilk Yönetim Kurulu'nun Kaan Dönmez başkanlığında oluşturulması ile ETİD, özellikle ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne yönelik önemli çalışmalarda bulundu. Hakan Orhun'un başkanlığında oluşturulan ikinci Yönetim Kurulu ise 2010’dan 2017’ye kadar e-ticaret sektörü ve kullanıcıları için değer yaratan çalışmalar yürüttü. Temmuz 2017 itibarıyla yeni Yönetim Kurulu’nda başkanlık görevini, e-ticaret sektöründeki başarılarıyla tanınan Emre Ekmekçi devraldı ve yeni Yönetim Kurulu ile STK iş birlikleri ve proaktif çalışmalar hız kazandı. Ayrıca, Emre Ekmekçi başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Türkiye’nin e-ihracat potansiyeli konusunda çalışmalar yaparak, ülkemizdeki e-ihracat sektörünün gelişmesi için girişimlerini, aralıksız olarak sürdürmektedir.

ETİD; misyon ve amaçlarına uygun çalışmalarını sürdürürken, e-ticaret sektöründe değişen dinamikleri dikkatle takip etmekte ve kendini yenilemeye devam etmektedir. Sürekli gelişmekte olan e-ticaret sektörünün dinamik temsilcisi olarak, çalışmalarını sürdürmektedir.

Dernek Amaç ve Çalışma KoşullarıElektronik ticaretin gelişmesi ve çağdaş yaşama uygun hale gelmesini sağlamak, bu alandaki teknik gelişmeleri izlemek ve bilgi alışverişinde bulunmak için çalışmalarını sürdüren ETİD’in başlıca amaçları şunlardır:

  • Elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren, tüzel kişiliği oluşmuş firmalar arasında dayanışmanın sağlanması için iş birliğinde bulunmak,
  • Elektronik ticaretin, içerik ve teknik açıdan kalitesinin artması için iş birliği yapmak ve bu amaçla gerekli çalışmalarda bulunmak,
  • Uluslararası elektronik ticaret sektöründeki gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
  • AB ve diğer uluslararası alanda elektronik ticaretle ilgili mevzuatı takip etmek ve ulusal mevzuatı, tüketiciye verilen hizmetin kalitesini artırmak için benzer mevzuata uyumlu hale getirmek adına gerekli çalışmaları yapmak,
  • • Elektronik ticaret sektörünün sağlam bir hukuki altyapıya kavuşması için bu konudaki mevzuatın gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Amaç ve faaliyet konularına yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak.

Misyonumuz

Misyonumuz, Türkiye’de e-ticaret sektörünü ülkemizin ekonomik büyümesinin önemli bir unsuru ve temel bileşeni olarak değerlendirerek, sektördeki ihtiyaçların tespitinde ve çözümlenmesinde sektöre katkı sağlama ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak ve tüm üyelerimizin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak en üst seviyede temsil etmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, e-ticareti öncü sektör olarak değerlendirerek, ülkemizde ve bölge ülkelerde katma değer yaratacak çalışmalara imza atmak, dünyadaki trendleri takip ederek, sektörün gelişimine katkı sağlayacak altyapı, bilgi, deneyim ve insan gücüne ulaşması için vatandaşlar, özel sektör ile devlet kurumları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan, eğitim kurumları ve farklı STK’lar ile iş birliği içinde yeni projeler üreten örnek teşkil eden sektör derneği olmaktır